Taahhütname / Üye Sözleşmesi

 

Hem işbu Taahhütnameyi imzaladığım, hem de MAT SPORTİF TİCARET A.Ş. ‘nin işlettiği ve sahibi olduğu URBANRIDERS (URBAN) ile üyelik sözleşmesini akdettiğim sırada spor merkezinde aletleri kullanarak veya kullanmaksızın spor yapmamda herhangi bir sakınca olmadığını, bu nedenle spor yaparken dikkat etmem gereken durumlar ve/veya spor yapmama engel teşkil edebilecek sağlık sorunlarımı gösteren bir sağlık raporu bulunmadığını, bu sebeple böyle bir sağlık raporu sunmamın mümkün olmadığını; üyeliği kabul ve üyeliğimin devamı aşamalarında mevcut bir sağlık problemimi bildirmediğim takdirde yahut spor yaparken rahatsızlandığımda derhal URBAN yetkililerine başvurmadığım yahut URBAN tesisinde düzenlenen aktivite ve spor faaliyetlerine katılmak için tarafıma bildirilen gerekli sağlık şartlarını taşımadığım ve tıbbi kontrollerimi yaptırmadığım halde bu faaliyetlere katıldığım durumlarda yahut URBAN yetkililerinin verdiği tıbbi tavsiyelere uymadığım takdirde doğabilecek her türlü rahatsızlık, hastalık, sakatlanma durumlarından dolayı tüm sorumluluğun bana ait olduğunu, URBAN’a ve/veya URBAN çalışanlarına karşı tüm tazminat haklarımdan peşinen gayri kabili rücu feragat ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.

 

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat, Anayasa’nın 20. maddesi, ve özellikle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 135. ve devamı maddeleri ile Türk Medeni Kanunu’nun 24. Maddesi ve 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, MAT SPORTIF TICARET A.Ş.’ye (“URBAN”) şahsımla ilgili kişisel bilgileri kendi rızamla verdiğimi, URBAN tarafından bu bilgilerin kayıt edilmesini, tutulmasını, depolanmasını, açıklanmasını ve işlenmesini ve/veya kişisel verileri işleyenlere ve/veya URBAN’ın uygun gördüğü üçüncü kişilere verilmesini, kişisel verilerimin URBAN’ye veya URBAN’ın uygun gördüğü üçüncü kişilerce işleme tabi tutulmasını gayri kabili rücu olarak, kayıtsız şartsız kabul ve bunlara muvafakat ettiğimi, bu bilgilerin yukarıda sayılan işlemlere tabi olmalarını ve Türkiye içinde veya Türkiye dışında URBAN’ın uygun gördüğü üçüncü kişilere verilmesini veya paylaşılmasını serbest irademle kabul, beyan ve taahhüt ederim.  Ben ayrıca, URBAN’da sportif faaliyetlere katılmamı engelleyecek herhangi bir yaralanmamın veya sağlık problemimin olmadığını ve söz konusu spor salonuna katılma şartlarını taşıdığımı ve yandaki sorulara doğru cevap verdiğimi ve sağlık durumunda her hangi bir değişiklik olması halinde durumu yazılı olarak, URBAN’a bildireceğimi beyan ve kabul ederim.URBAN RIDERS HAKKINDAKİ GELİŞMELER İÇİN
#UNEWS 'a ABONE OL!
Invalid email address