GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

MAT SPORTİF TİCARET A.Ş.’NİN İŞYERİNDE YER ALAN

GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla MAT SPORTİF TİCARET A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Bu veriler Şirketimiz tarafından başkaca herhangi bir sebeple aktarılmamakta ve/veya 3. Şahıslarla paylaşılmamaktadır. Bu veriler ilgili kulübün hard disk kapasitesine göre ve fakat her halükârda 15 günü geçmemek kaydıyla tutulmakta, herhangi bir resmi makam ve/veya kolluk kuvvetleri tarafından talep edilmediği müddetçe bu süre sonunda mevcut görüntü üzerine yeni görüntü yazılması sebebiyle yok edilmektedir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Mat Sportif Ticaret A.Ş.’nin www.urbanriders.com, www.ulivefitness.com ve www.ulive.one adresindeki “Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.

MAT SPORTİF TİCARET A.Ş.

V.D. Vergi Kimlik No: Maslak 6130800492

Mersis No : 0613080049200014

Adres : Maslak Mah., Atatürk Oto Sanayi 55. Sokak Maslak 42 Plaza NO:4/16 Sarıyer/İstanbul

Telefon No : +90 (530) 344 87 26

E-posta : [email protected]

URBAN RIDERS HAKKINDAKİ GELİŞMELER İÇİN
#UNEWS 'a ABONE OL!
Invalid email address