Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklamalar ve Urban Riders Gizlilik ve Çerez Politikası

MAT Sportif Ticaret  A.Ş.’nin (“ Urban Riders”) elde ettiği kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Urban Riders, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) madde 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve internet sitemizin ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunarız. Urban Riders işbu metni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde güncelleme hakkını her zaman saklı tutar.

1) Kişisel Verileri Saklamasının Dayanağı

Müşterilerimizden elde ettiğimiz kişisel verilerinin kullanılması ve saklanması konusunda birçok kanuni düzenleme bulunmaktadır. En başta KVKK uyarınca kişisel verilerinizin kullanılması düzenlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. Bunların yanında çeşitli kanunlarda da bu verilerin korunması ve saklanması hakkında hükümler bulunmaktadır.

Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

2) Kişisel Verilerin Toplanması

İnternet sitemizi kullanırken hem ziyaretçi olarak hem de dijital platformlarımıza aboneolduğunuzda kişisel verilerinizi bizimle paylaşmaktasınız. Urban Riders dijital platformlarından ürün ve hizmetlerimize form doldurmak suretiyle abone olabilirsiniz. Abonelik sözleşmesi ve kullanım şartlarını kabul etiğiniz anda Urban Riders dijital platformlarına üyeliğiniz başlar. Abonelik dışında bir ürün siparişi vererek, kullanıcı deneyimini ölçmek ve belirlemek için yapılan anketlere katılarak, yapılan bir alışverişi kaydederek, bir promosyona katılarak ya da elektronik haber bültenine abone olarak çeşitli çevrimiçi yollarla bilgilerinizi bizimle paylaşmayı seçebilirsiniz.

Aboneliğinizle beraber bize sağladığınız bilgiler adınız, e-posta adresiniz, posta adresiniz veya posta kodunuz, ödeme yöntem(ler)iniz ve telefon numaranız gibi sizin bize verdiğiniz bilgilerden oluşur. Hizmetimizi kullanırken sunmanız, müşteri hizmetleri birimimizle etkileşime girmeniz ya da anket veya pazarlama amaçlı tanıtım etkinliklerine dâhil olmanız gibi durumlar bu yöntemler arasında sayılabilir.

Otomatik olarak topladığımız bilgiler arasında kullandığınız ürün ve hizmetlerimiz, reklamlarımız, bizimle etkileşime geçme sıklığınız, kullandığınız cihazlara ilişkin bilgi ve veriler, ürün ve hizmetlerini kullanma sıklığınız, izlenme geçmişi, kategori tercihleriniz, ürün tercihleriniz, müşteri hizmetlerimiz ile olan iletişimlerinizin içeriği, saati, konuşma kayıtları, arama yapan telefona ait numara bilgileri veya tarihi gibi veriler; çerezler üzerinden toplanan tarayıcı ve log bilgileri gibi verileri otomatik olarak çerezler yoluyla veya diğer program ve yazılımlarımız yardımıyla veya otomatik olarak toplamaktayız.

3) Kişisel Verilerin Kullanılmasında Araçlar ve Çerezler

Urban Riders internet sitesinden veya mobil uygulamalardan işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Urban Riders tarafından işlenmektedir.

Urban Riders’a ait olan Urban Riders internet sitesinde ve mobil uygulamalarda çerez (cookie) kullanılmaktadır. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.

Urban Riders, ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

Urban Riders çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. Urban Riders size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir.

Urban Riders, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

Urban Riders mobil uygulamasında oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızda ve mobil uygulamanızda istediğiniz zaman bu çerezleri silmeniz mümkündür.

Urban Riders internet sitesi çerezleri ayrıca; arama motorlarını, internet sitesi, mobil uygulamasını ve/veya internet sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Bu reklamları sunarken, web sitesinin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir.

Çerezler tarafından verileriniz toplanmadan internet sitemizi görüntülemek istiyorsanız seçiminizi cihazınızın/tarayıcınızın ayarlarından her zaman değiştirebilirsiniz. Çerezlerin kullanımını durdurduğunuzda Urban Riders platformları üzerinden her türlü işlemi yapamayacağınızı, belirli özelliklerinin çalışmayabileceğini lütfen unutmayınız.

4) Urban Riders’in Kişisel Verileri Kullanma Amacı

 

Urban Riders, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla kullanılmaktadır:

(i) internet sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,

(ii) coğrafi konumuzu belirleyerek bulunduğunuz bölge veya ülkeye göre size içerik veya içerikle ilgili bağlantılı reklam ve hizmetler sunmak, ihtiyaçlarınıza hızlı cevap ve çözüm önerileri üretmek;

(iii) iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

(iv) mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,

(v) elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

(vi) kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

(vii) müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek,

(viii) müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

(ix) anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

(x) hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

(xi) yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

5) Kişisel Verilerin Korunması

 

Urban Riders ile paylaşılan kişisel veriler, Urban Riders gözetimi ve kontrolü altındadır. Urban Riders, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellenmektedir.

6) Kişisel Verilerin Paylaşılması

 

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt edilen hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Urban Riders sorumlu değildir.

Kişisel verileriniz Urban Riders’in hissedarlarıyla, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

Urban Riders, Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alarak Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerini yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir. Urban Riders tarafından Kişisel Veriler; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilir.

7) Müşterilerin Açık Rızası

 

Müşteriler, kişisel verilerinin işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen şekillerde kullanılmasına ve üçüncü kişilerle paylaşılmasına onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel veriler, Urban Riders platformları üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

9) KVKK Uyarınca Haklarınız

 

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

(i) işlenip işlenmediğini öğrenme,

(ii) işlenmişse bilgi talep etme,

(iii) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(iv) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

(v) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

(vi) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

(vii) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (iv) ve (v) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

(viii) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(ix) KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz. Kişisel veri sahiplerinin, söz konusu haklara ilişkin taleplerini, işbu metinde belirtilen yöntemlerle Urban Riders’e iletmesi durumunda Urban Riders talebin niteliğine göre söz konusu talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Urban Riders’in taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Kanun, Tebliğ ve sair mevzuata uygun olarak işleme faaliyeti gerçekleştirilmesine rağmen işbu metinde belirtilen işleme amaçlarının sona ermesi halinde kişisel veriler ilgili mevzuata uygun olarak resen veya talep üzerine silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarını kullanmak isteyen müşterilen ilgili taleplerini, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Urban Riders’e iletebilir.

KVKK’nın 11. maddesinde sayılan ve işbu metin ile müşterilere bildirilen hakların kullanımı için müşteriler, kimliklerinin tespit edebileceği gerekli bilgiler ile belirtilen haklarından hangisini kullanmayı talep ettiğine yönelik açıklama/açıklamalarını içeren talebini; iletişim adresine kimliği tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu  e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirler. Urban Riders, müşterinin başvurusu üzerine talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde Urban Riders tarafından gereği yerine getirilir. Başvurunun Urban Riders’in hatasından kaynaklanması ve müşteriden bir ücret tahsil edilmesi halinde alınan ücret müşteriye iade edilecektir.

10) Kişisel Verilerin Korunması ile İlgili Mevzuat Değişiklikleri

Kişisel verilerinizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncellenecektir, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edilebilecektir.

 

URBAN RIDERS HAKKINDAKİ GELİŞMELER İÇİN
#UNEWS 'a ABONE OL!
Invalid email address