Abonelik Sözleşmesi

Abonelik Sözleşmesi

 1. TARAFLAR

 

İşbu Abonelik Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır.) Mat Sportif Ticaret A.Ş (Mersis No:), (bundan sonra “Urban Riders” olarak anılacaktır) ile https://www.urbanriders.com adresi ve/veya mobil cihaz, akıllı televizyon ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan Urban Riders uygulamaları ve/veya video iletişim platformları vasıtasıyla Urban Riders’in sunduğu içerik hizmetlerinden (bundan sonra “Dijital İçerik” olarak anılacaktır) faydalanmak için işbu Sözleşme’yi onaylamak isteyen tüketici (bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır) arasında ALICI’nın elektronik ortamda bulunan “Abonelik Sözleşmesini Kabul Ediyorum” butonunu tıklaması ve kabul beyanının Urban Riders kayıtlarına geçtiği an kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

 

 1. ÖN BİLGİLENDİRME TEYİDİ

 

ALICI, 29188 sayılı ResmiGazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak satışa konu dijital içerik hizmetlerin temel nitelikleri, satış bedeli, ödeme şekli ve diğer tüm hususlarda bilgi sahibi olduğunu ve işbu Sözleşme’nin bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan eder.

 

 1. SÖZLEŞME KONUSU HİZMETLER VE ÖZELLİKLERİ

 

ALICI, işbu Sözleşme ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan Ön Bilgilendirme Formu’nda özellikleri belirtilenDijital İçerik hizmetlerini işbu Sözleşme’nin kurulduğu ve yürürlüğe girdiği tarihte hizmet bedelini ödeyerek satın almıştır. Satın alınan Dijital İçerik hizmetlerinin özellikleri ve kullanım koşulları https://www.urbanriders.com adlı web sitesindeki tanıtım sayfasında ve Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtildiği gibidir. İşbu Sözleşme ile Urban Riders, https://www.urbanriders.com adresinde ve/veya mobil cihaz, akıllı televizyon ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan Urban Riders uygulamalarından Urban Riders’nin sunduğu ve Urban Riders’nin tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak belirlenecek Dijital İçerik hizmetlerini önceden belirtilen fiyat ve koşullarda ALICI’ya sunmayı; ALICI da Urban Riders kullanım şartlarını kabul ederek hizmet bedelini zamanında Urban Riders’ye ödemeyi taahhüt eder. ALICI’nın aboneliğini iptal etmesi halinde abonelik hakları sona erer.

 

ALICI, işbu Sözleşme ve Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan Ön Bilgilendirme Formu’nda özellikleri belirtilen  Dijital İçerik hizmetlerinin fiziksel bir teslimatının olmadığını, gayri maddi nitelikte olan Dijital İçerik hizmetlerinin elektronik ortamda sunulacağını ve teslim edileceğini kabul eder.

 

 1. SÖZLEŞME TARİHİ

 

İşbu Sözleşme, ALICI tarafından Ön Bilgilendirme Forumu ve işbu Sözleşme’nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edilmesiyle akdedilmiş olup ve bu andan itibaren hüküm ve sonuç doğuracaktır.

 

 1. ABONELİK İŞLEMLERİ

 

 1. ALICI, kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresi ile bir abonelik oluşturma imkanına sahiptir. Aynı elektronik posta adresi ile birden fazla abonelik oluşturulamaz. ALICI, kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresini kullanıcı adı olarak kullanacak ve kendi belirleyeceği şifreye sahip olacaktır. ALICI, şifresini dilediği zaman değiştirebilir. Şifre seçimi, değişimi ve korunmasına dair sorumluluk tamamen ALICI’ya aittir.

 

 1. ALICI, abonelik oluşturulması ve hizmetlerin kullanılması sırasında, Urban Riders’e bildirdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda hatalı veya noksan olmasından kaynaklanabilecek sorunlardan Urban Riders’in bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. ALICI’nın bilgilerinde değişiklik olması halinde söz konusu bilgilerin güncellenmesi ALICI’nın sorumluluğundadır.

 

 1. ALICI, Sözleşme konusu Dijital İçerik hizmetlerini belirlediği kullanıcı adı ve şifrenin girilmesi suretiyle kullanabileceğini, kullanıcı adı ve/veya şifrenin hatalı girilmesi nedeniyle hizmetlerin kullanılamamasından Urban Riders’in sorumlu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

 

 1. ALICI, şifre ve kullanıcı adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, şifreyi ve kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal Urban Riders’e haber vereceğini, şifre ve kullanıcı adının üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sebebiyle doğacak zararlardan Urban Riders’in sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

 1. MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

 

Satın alınan hizmet, otomatik olarak, müşterinin abonelik işlemine onay verip ödemenin gerçekleştiği andan itibaren elektronik ortamda teslim edilmektedir. ALICI siteye kaydolurken bildirdiği kullanıcı adı ve şifre bilgileri ile giriş yaparak doğrudan site veya uygun elektronik cihazlar üzerinden hizmet alabilir.

 

 1. HİZMET BEDELİ

 

Urban Riders, Dijital İçerik hizmetlerini ücretli olarak sunmaktadır. ALICI, seçtiği pakete göre, Urban Riders tarafından sunulan hizmet bedellerini işbu Sözleşme’yi kabul ederek kredi kartı, havale ve diğer ödeme kanalları aracılığıyla ödemeyi, bu ödemeyi yapmadıkça Urban Riders’in sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hizmetlerin Urban Riders tarafından sunulması ve ALICI tarafından bu hizmetlerin kullanımına hak kazanılması, ALICI’nınUrban Riders’e abone olmak istemesi ve işbu Sözleşme’yi okuyup, anlayıp, onaylayarak kabul etmesini müteakip, ücretlendirmeye ilişkin, otomatik yenileme hususu da dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere, tüm unsurları ve hususları kabul ederek satın alması ile geçerlilik kazanır. ALICI, Urban Riders tarafından sunulan hizmetleri, onaylayarak icazet verdiği ilgili ücretlerini ödedikten sonra kullanmaya başlayabilir, aksi hallerde hiçbir şekilde Urban Riders tarafından sağlanan hizmetlerden yararlanamaz. ALICI, bu hususun bilgisi dahilinde olduğunu önceden kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

ALICI, https://www.urbanriders.com web sitesinde Urban Riders tarafından açıklanan, içerik hizmetlerine ilişkin hizmet bedellerini bildirilen şekillerde ödemeyi, bu ödemeyi yapmadıkça Urban Riders’nin sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanamayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

Urban Riders her zaman ürün ve/veya hizmet bedellerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. ALICI, hizmet bedellerinde meydana gelebilecek bu değişiklikleri kabul etmediği takdirde işbu Sözleşme’yi, güncel bedelin ALICI’dan tahsil edileceği tarihe kadar feshetmek hakkını haizdir. Bu süre içerisinde işbu Sözleşme’yi feshetmeyen ALICI, yeni döneme uygulanacak hizmet bedeline ilişkin değişikliği kabul etmiş kabul edilecektir. Abonelik ücreti tahsil edilirken ALICI’nın verdiği bilgiler doğru kabul edilir. Bankalarda doğacak anlaşmazlıklardan Urban Riders sorumlu değildir.

 

 1. TARAFLARIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 

 1. ALICI, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Sözleşme konusu Dijital İçerik hizmetlerini satın alarak Ön Bilgilendirme Formunda, https://www.urbanriders.com ve Urban Riders uygulamalarında belirtilen kullanım şartları ve sınırlandırmalar kapsamında hizmet alma hakkını elde etmiştir.

 

 1. ALICI, Urban Riders’in sunduğu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak lisans haklarına sahip olduğu Dijital İçerik hizmetlerinin ancak işbu Sözleşme şartları kapsamında bireysel amaçla kullanılabileceğini ve Sözleşme ile açıkça belirtilmemiş hiçbir yetkinin ALICI’ya devredilmemiş olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

 1. Urban Riders’in işbu Sözleşme kapsamında Dijital İçerik hizmetleri sunuyor olmasının, ALICI’ya donanım ve/veya yazılım temini veya mevcut donanım ve/veya yazılımın düzgün çalışması konusunda bir taahhüt ya da garanti verdiği anlamına gelmemektedir.

 

 1. Urban Riders, teknik sorun ve/veya geliştirmelerden kaynaklanan nedenlerle herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını ve hizmetlerin verilmesini geçici olarak askıya alabilecek veya tamamen durdurabilecektir. Söz konusu kesintiler bir gün içerisinde toplam 1 (bir) saat ve 1 (bir) ay içerisinde toplam 24 (yirmi dört) saati aşmayacaktır. ALICI, bu nedenle hizmetlerin geçici bir süre için askıya alınmasından dolayı Urban Riders’ten herhangi bir nam altında tazminat ve benzeri hak ve bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

 1. Urban Riders’in sunduğu Dijital İçerik hizmetleri, sektörel standartlar paralelinde, mümkün olduğunca kesintisiz, sürekli, güvenli ve kaliteli olacaktır. ALICI, internette yaşanan kesintiler, hız düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti, görüntü kalitesi ve güvenlik problemlerinden ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, terör, grev, genel elektrik kesintisi, deprem, su baskını, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşmış olması veya benzeri bir mücbir sebeple hizmetin verilmesine ilişkin yaşanacak sorunlardan Urban Riders’in sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

 1. Urban Riders, Dijital İçerik hizmetlerini sunduğu internet sitesine ait alan adını ve internet sitesi ve/veya aplikasyonların görünümünü, içeriğini ve dijital içerikleri her zaman için değiştirme hakkını saklı tutar.

 

 1. ALICI, Urban Riders’in teknik zorunluluklar veya mevzuatta meydana gelecek değişiklikler ve benzeri zorlayıcı sebeplerle, işbu Sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak değiştirebileceğini, yeni maddeler ekleyebileceğini veya maddeleri çıkarabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşme’de yapılacak değişikliklerin ALICI tarafından kabul edilmemesi halinde ALICI, işbu Sözleşme’yi derhal feshetmek hakkına sahip olacaktır. Urban Riders, Sözleşme’de meydana gelecek değişikliklerin ALICI tarafından kabul edilmemesi halinde, Dijital İçerik hizmetlerini sunmama, askıya alma veya sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

 

 1. ALICI, işbu Sözleşme ile faydalanmak istediği hizmetlerden faydalanabilmek için bilgisayarının yahut ürün ve/veya hizmeti kullanacağı diğer elektronik cihazlar ile teknik donanımının hizmetlere uygun gerekli asgari kriterleri karşıladığını, bu kriterlere uygun olmayan bilgisayar ve/veya teknik donanım sebebiyle hizmetlerden faydalanamama durumunda, Urban Riders’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, herhangi bir nam altında Urban Riders’ten herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. ALICI, Urban Riders’in internet üzerinden veri akışı ile gerçekleşen bir hizmet olduğunu, ALICI’nınUrban Riders hizmetlerinden yararlandığı sırada bağlantı kurduğu internet paketinin kotasının bu durumdan etkileneceğini ve Urban Riders’in oluşabilecek erişim giderleri, kota aşımı ve sonuçlarından sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. ALICININ SORUMSUZLUĞU

 

Urban Riders, abonelere sunduğu Dijital İçerik hizmetlerine ilişkin olarak abonelerin hizmet kullanımına bağlı meydana gelebilecek hastalık, sakatlanma ve benzeri sağlık sorunlarından sorumlu değildir. ALICI, Dijital İçerik hizmetlerinin kullanımı sırasında veya sonrasında çıkabilecek sağlık sorunlarına ilişkin sorumluluğu üstlendiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

 1. Urban Riders, ALICI’ya daha iyi hizmet verebilmek ve ürün sunabilmek adına ve ALICI’nın beklentilerine daha uygun içerikler sağlamak amacıyla, https://www.urbanriders.com internet adresi, Urban Riders uygulamaları veya çağrı merkezi üzerinden adı, soyadı, doğum tarihi, adresi, telefon numarası, elektronik posta adresi gibi özel nitelikli olmayan kişisel verileri kaydetmektedir.

 

 1. Urban Riders, kişisel veri sahibi olan ALICI’yı aydınlatmakla yükümlü olup, bu kapsamda ALICI, Ön Bilgilendirme Formu’nu, işbu sözleşmeyi, Urban Riders’inhttps://www.urbanriders.com internet sayfasında yer alan Gizlilik ve ilgili Politikalarını okuduğunu ve Urban Riders’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.)’ndan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini kabul ve beyan eder. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmesiyle beraber kişisel verilerinin işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına icazet etmiş sayılır.

 

 1. ALICI, abonelik süresince kendisi tarafından aktarılan kişisel verilerinin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama yükümlülüğünü kabul ve taahhüt eder.

 

 1. Urban Riders; ALICI‘nın aktardığı kişisel verilerini, işbu Sözleşme kapsamı ve amacı ile sınırlı olarak işleyeceğini, aktaracağını ve saklayacağını kabul ve taahhüt eder. Urban Riders, işbu Sözleşme kapsamında kendisine aktarılan kişisel verileri ürün ve hizmetlerin doğru bir şekilde sunulması amacı ile ve tüketici sorularına yanıt vermek üzere, elektronik posta, posta veya telefon yoluyla kullanabilir. Urban Riders, ALICI’nın kendisine aktardığı kişisel verileri pazarlama faaliyetleri ve benzeri amaçlarla yasal sınırlamalar dahilinde haberleşme amacı ile, e-posta, posta veya telefon yoluyla kullanabilir. İşbu Sözleşmenin alt kısmında promosyon ve tanıtımlara ilişkin özel rıza alınmaktadır. Urban Riders, hizmet sunmak amacıyla sınırlı olacak şekilde kişisel verileri profillemede kullanma hakkını saklı tutar.

 

 1. Urban Riders, ALICI bilgilerini 3. kişilere aktarabilir. ALICI verilerinin aktarımı hususunda Urban Riders Gizlilik Politikası’nda yer alan usul ve esaslar uygulanır.
 2. kişiler ile paylaşılan kişisel veriler ürün ve hizmetlerin sunumu ve hizmet kalitesinin artırılması amacına yöneliktir. ALICI’nın kişisel verileri işbu Sözleşme’nin amacı dışında işlenemez. Urban Riders, ALICI’nın kişisel verilerini işbu sözleşmede mezkur amaçlar dışında kullanmalarına olanak verecek şekilde satmayacak ve açıklamayacaktır. KVKK’da öngörülen istisnai haklar saklıdır.

 

 1. Urban Riders, KVKK’nun öngördüğü iç ve dış denetimleri yaptıracağını taahhüt eder.

 

 1. ALICI’nın, bir ücrete tabi olmadan kişisel verilerine erişim hakkı bulunmaktadır. ALICI, Urban Riders ile irtibata geçerek; KVKK’undan doğan haklarını talep edebilir. Urban Riders, ALICI’ya makul süre içerisinde cevap verecektir.

 

 1. ALICI’nın çerez uygulamalarını kabul etmesi halinde çerezler https://www.urbanriders.com internet adresinde yer alan Gizlilik Politikası’na uygun şekilde ALICI’nın cihazına yerleştirilir.

 

 1. Urban Riders, ALICI tarafından yapılan kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve / veya muhafaza edilmesi ile ilgili talepleri niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Bu sürenin başlayabilmesi için ALICI talebini yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Urban Riders’e göndermelidir. Talebin Urban Riders tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; ALICI cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halükarda başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilir.

 

 1. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESİH

 

Urban Riders, tamamen ve tek taraflı kararı ile işbu Sözleşme konusu ürün ve/veya hizmeti abonelerine sunmaktan vazgeçebilir ve hizmet sunumunu sona erdirebilir. Bu durumda ALICI hiçbir nam altında Urban Riders’ten herhangi bir hak veya bedel talep etmeyecektir.

 

ALICI, Dijital İçerik hizmetlerini hiçbir şekilde bireysel kullanım amacı dışında kullanamaz ve /veya kullandıramaz, 3. kişi ve/veya kurumlara iletemez, kullandıramaz ve/veya devredemez. Urban Riders tarafından yetkisiz bir kullanımın tespiti veya bu tür kullanımdan şüphe edilmesi halinde işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetler derhal durdurulabilir ve işbu Sözleşme hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilir. Bu durumda Urban Riders’in zararlarının tazminini vesair yasal haklarını talep etme hakkı saklıdır. İşbu Sözleşme konusu haklar ALICI tarafından hiçbir surette ticari amaçlara konu yapılamaz.

 

ALICI, işbu Sözleşme’yi feshetmek istediği takdirde Urban Riders’e yazılı bildirimde bulunmak suretiyle aboneliğini sonlandırabilir. ALICI, tek taraflı olarak aboneliğini sonlandırdığında, işbu Sözleşme kapsamında verdiği kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilir. ALICI’nın kişisel verilerinin silinmesine, yok edilmesine veya anonimleştirilmesine ilişkin talepler Urban Riders Gizlilik Politikası tarafından öngörülen usul ve esaslara göre değerlendirilir.

 

 1. CAYMA HAKKI

 

Dijital İçerik hizmetleri niteliği itibarıyla elektronik ortamda anında ifa edilen ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi nitelikte olduğundan, cayma hakkı bulunmamaktadır.

 

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

İşbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri yetkilidir. Ayrıca ALICI, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilecektir. Kişisel verilere ilişkin taleplerde 6698 sayılı Kanun’un öngördüğü şikayet ve itiraz usulleri saklıdır.

 

 1. BAŞVURU YOLLARI VE FERAGATLER

 

İşbu Sözleşme’de düzenlenen herhangi bir haktan veya başvuru yolundan feragat, yazılı olmadıkça geçerli olmaz. Aksinin Urban Riders tarafından açıkça belirtildiği haller haricinde, bir feragat, ancak verildiği koşullarda geçerli olur ve işbu Sözleşme’nin bir hükmünden, şartından veya koşulundan feragat, aynı hükümden, şarttan veya koşuldan yeniden veya sürekli olarak feragat olarak kabul edilemez ya da bu şekilde yorumlanamaz.

Urban Riders’in Uyuşmazlıkların Çözümü’nde veya bu Sözleşme’nin düzenlediği bir hakkı veya başvuru yolunu kullanmaması, kullanmakta gecikmesi veya kullanmayı ihmal etmesi, söz konusu haktan veya başvuru yolundan feragat ettiği anlamına gelmez.

Bu Sözleşme kapsamındaki bir hakkın veya başvuru yolunun Urban Riders tarafından bir defa ya da kısmen kullanılması, söz konusu hakkın veya başvuru yolunun daha sonra kullanılmasını engellenemez veya sair şekilde kısıtlamaz.

 

 1. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, ALICI tarafından okunarak, kabul edildiği anda yürürlüğe girecek ve Taraflardan herhangi biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır.

 

URBAN RIDERS HAKKINDAKİ GELİŞMELER İÇİN
#UNEWS 'a ABONE OL!
Invalid email address